Hvilken babycall dekker mitt behov?

Mor og barn fargerBehovet er todelt. Det er selvfølgelig ditt behov for at babycallen er fri for forstyrrelser, har god rekkevidde, er brukervennlig og med praktiske funksjoner som lang batteritid, oppladbare batterier til begge apparatene, viser batteristatus, m.m.

Tilsvarende viktig er hensynet til ditt barn ved å unngå risikoen for skadelig stråling fra babyenheten. Det foreligger foreløpig ingen vitenskapelig dokumentasjon, men det har aldri forekommet at et økende antall forskere tar fundamentalt feil i sine vurderinger når de advarer om helseskade fra DECT babycall. Et føre-var prinsipp kan gjøres ved enkle og beviste valg.

Dersom du helst vil se barnet, vil du normalt også ha behov for en audio babycall på grunn av avstanden når barnet sover ute.