Fakta om stråling

DECT teknologi (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) er utviklet for trådløse telefoner i næringsbygg og avgir pulserende mikrobølgestråling for å trenge igjennom tykke betongvegger, gulv, o.l. Dette er korte pulser som påvirker nervesystemet selv ved lav sendeeffekt. Et økende antall forskere advarer mot DECT teknologien brukt i babycall fordi pulserende mikrobølgestråling ansees skadelig for nervesystemet.

Leverandører av DECT babycall fremhever at DECT teknologien er innenfor grenseverdiene som er fastsatt av ICNIRP og hevder at forskerne spekulerer i foreldres frykt for skadelig stråling når de advarer mot pulserende mikrobølger. I England er det imidlertid utført tester over en femårsperiode som viser at strålingen fra DECT babycall har en nedbrytende effekt på barnets adferd.
Se: powerwatch.org.uk

For et spedbarn som absorberer dobbel mengde stråling per kilo kroppsvekt som en voksen, gjelder et absolutt føre-var prinsipp. DECT teknologien er derfor ikke brukt i NOVA Babycall. Vi har utviklet en egen konstruksjon som kombinerer analog og digital teknologi, og som avgir minimal stråling. Se diagram nedenfor.

graf

 

 

 Med enkle valg kan du unngå risikoen for skadelig stråling. Se: Hvordan velge riktig babycall