DECT babycall og stråling

barn i badehåndkle illustrasjonDenne teknologien er 100% digital og ble utviklet i 1990 årene for trådløse telefoner i nærings- og industribygg. For at signalene skal kunne trenge igjennom tykke betongvegger og gulv, sender basestasjonen i et DECT system pulserende mikrobølger i frekvensområdet 1,8 GHz. Teknologien er lett tilgjengelig og mange leverandører har falt for fristelsen til å bruke pakkeløsninger av DECT eller såkalt ECO DECT til audio babycall.
Det man imidlertid unnlater å opplyse er at babyenheten i en DECT babycall fungerer identisk med basestasjonen i et DECT telefonsystemet. Resultatet er at babyenheten avgir pulserende mikrobølger i barnets umiddelbare nærhet.

Statens strålevern

Statens strålevern vil ikke forholde seg til annet enn at DECT babycall er «lovlige produkter», men anbefaler at all stråling skal holdes lav «når det kan gjøres på en enkel måte». Som en konsekvens av strålevernsforskriften, anbefaler derfor Statens strålevern at basestasjonen til et DECT telefonsystem plasseres utenfor soverom. Derimot vil man ikke ta stilling til det faktum at en basestasjon er identisk med babyenheten i en DECT babycall, til tross for at den nødvendigvis må plasseres i barnets nærhet.

Strålingsfaren

Stadig flere forskere advarer mot strålingsfaren fra DECT og fraråder spesielt denne teknologien brukt i en babycall fordi pulserende mikrobølger ansees skadelig for nervesystemet. Dette er spesielt kritisk for et spedbarn som absorberer dobbelt strålingsmengde per kilo kroppsvekt i forhold til en voksen person.

Å hevde at CE merket er en garanti for «trygge produkter» som dermed skal være uten strålefare blir helt meningsløst. CE merket er kun et bevis på at utstyret oppfyller minstekravene til sikkerhet uten hensyn til om bruksområde er for industrien eller et spedbarn.

Testing

Det er utført en rekke praktiske tester med DECT babycall hvor det er påvist vesentlige forandringer i barns adferd, som hyppigere gråt og søvnproblem. Se: omega.twoday.net